Het programma

Het verkiezingsprogramma van PvdA/GroenLinks Blaricum is niet het resultaat van het ineen schuiven van verkiezingspunten van de ene partij en de andere, maar in samenspraak tot stand gekomen en breed gedragen door beide partijen.

Als naam is gekozen voor ‘Samenwerken aan een sociaal, duurzaam en eerlijk Blaricum’. Kort gezegd betekent dit samen zorgen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving, waarbij mensen die het nodig hebben een steuntje in de rug krijgen. Duurzaam staat hierbij voor een maatschappij die toekomstbestendig is. Of het nu gaat om de energietransitie, de leefbaarheid van Blaricum of het welzijn van de inwoners. In een open samenleving en een transparante bestuurscultuur staat PvdA/GroenLinks voor een eerlijke verdeling en eerlijke manier van politiek bedrijven.

Klik hier voor het programma.