Het team

De kandidaten van PvdA/GroenLinks Blaricum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022:

1. Bea Kukupessy

“De sociale factor speelt voor mij de belangrijkste rol binnen de politiek in het algemeen en de plaatselijke politiek in het bijzonder. Iedereen in de maatschappij moet mee kunnen doen en verenigingen en buurthuizen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zien de problemen en daarom zijn ze niet te missen in een dorp, immers zij vormen het cement van de samenleving. Daarnaast zet ik me in voor meer sociale huurwoningen en duurzaamheid en de niet te onderschatten de gevolgen van de klimaatverandering. Deze raakt ons allemaal omdat onze aarde zo langzamerhand uitgeput raakt. Ik heb me tot nu toe in de politiek in kunnen zetten op diverse gebieden zoals welzijn en zorg, communicatie en informatie, de Blaricumse zelfstandigheid en tradities.”

2. Daphne Rokebrand

“Sinds mijn jeugd ben ik door mijn vader besmet met het politieke virus. Zijn gedrevenheid in de Blaricumse politiek heeft mij op jonge leeftijd in laten zien dat er aandacht moet zijn voor de mensen die het echt nodig hebben. Het gemis aan links geluid in de BEL-gemeenten wordt steeds sterker, dit zien we in de dagelijkse politiek terug. Te weinig aandacht voor de mensen die door de bomen het bos niet meer zien en niet weten waar ze terecht kunnen.”

3. Mark Veldhuis

“Ik wil graag een structurele bijdrage leveren aan een duurzaam Blaricum, waarin respect, vertrouwen en harmonie de pijlers zijn voor een goede samenwerking tussen gemeente en inwoners, maar ook tussen de partijen in de raad onderling. Ik geloof dat we in grote lijnen allemaal hetzelfde willen, maar dat veel afhangt van de manier waarop we met elkaar communiceren. Ik ben er van overtuigd dat we met een beetje geven en nemen heel veel kunnen bereiken en op die manier ons prachtige dorp ook voor de toekomst kunnen behouden.”

4. Erick van de Wouw

“Ik ben sinds 25 jaar actief in de politiek, zowel lokaal als landelijk. Als voorzitter van de PvdA BEL heb ik 12 jaar mijn bijdrage aan de linkse politiek mogen leveren. We zijn er echter nog lang niet, het linkse geluid wordt steeds minder in een tijd dat de maatschappij steeds meer naar rechts opschuift. Dit is de reden dat ik mij blijf inzetten voor een links geluid in de lokale gooise politiek!”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Johan.jpg
5. Johan Jorritsma

“Hoog tijd om het linkse geluid weer in de Blaricumse raad te laten doorklinken na 8 droge jaren. En hoe mooi is het om dat als PvdA samen met GroenLinks te doen. Samenwerken aan een duurzaam, eerlijker, rechtvaardiger en socialer Blaricum. Wat mij betreft ook in goede samenwerking met onze buurgemeenten in Het Gooi,, al was het maar vanwege onze afhankelijkheid van voorzieningen daar. Ik ben al heel lang actief in het openbaar bestuur en in de politiek en heb 10 jaar in raad van Blaricum zitting mogen hebben. Voor het politiek handelen is voor mij herstel van vertrouwen in de (lokale) overheid van groot belang. Dat doe je door transparant en rechtmatig, maar vooral ook rechtvaardig, te handelen en onderbouwde en te verdedigen keuzes te maken. Ik zet mijn ervaring in het politiek/bestuurlijk werk graag in voor PvdA/GroenLinks Blaricum om het nieuwe elan in Blaricum gestalte te geven.”

6. Lyoba Kukupessy

“Ik ben opgegroeid in Blaricum Bijvanck en nu woonachtig op de Blaricummermeent. Er is geen verschil tussen oud-Blaricum, Blaricum-Bijvanck en de Blaricummermeent. Er is maar één Blaricum en dat is ons Blaricum. Vanaf mijn 12e jaar ben ik actief als vrijwilliger bij het buurtcentrum De Malbak, bij de Oranjevereniging en later bij de Dag van het Werkpaard en de Kledingbank. Ik ben opgevoed met waarden en normen. Ik heb 2 handen gekregen en die gebruik ik ook. Ik hou van koken en kook 1 x in de maand in de Malbak. Ik wil graag de natuur behouden, onze hei, ons bos en onze engen. Ik investeer in groen en niet in stenen. Zonder verenigingen geen sociale samenhang in Blaricum.”

7. Lia van Buuren

“Voor mijn kinderen en kleinkinderen wil ik meehelpen om ons land weer een land te maken met het allerbeste onderwijs voor elk kind, goede betaalbare zorg en betaalbare huizen voor ouderen, alleenstaanden en gezinnen. De PvdA zit zo’n klus in de genen. Iedereen moet de kans krijgen om ons land mede op te bouwen, zodat we trots kunnen zeggen dat we allemaal samen weer in een positief, eerlijk, ambitieus en welvarend Nederland wonen. Klein beginnen is beginnen in eigen dorp of stad. Daarom wil ik mij inzetten voor de PvdA, om samen met GroenLinks aan Blaricum te laten zien wat de PvdA  ons mooie dorp kan bieden.”

8. Liesbeth Schinkel-Van Nimwegen

“Ik ben al heel lang lid van de rooie familie. Rechtvaardigheid en gelijkheid is ver te zoeken, bijvoorbeeld bij (jongeren)huisvesting of ouderen die kleiner willen gaan wonen. De inkomensverschillen zijn te groot en zouden kleiner moeten. Het is een moeilijke tijd, we moeten om elkaar geven.”

9. Anneke Bruggeman-Mulder